Kansli

Beatrice Högå
Verksamhetschef
beatrice.hoga@bfciv.se
072-250 28 97

Peter Sundin
Handläggare, våldsbejakande extremism
peter.sundin@bfciv.se
072-250 06 61

 


Per Hydén
Antidiskrimineringsverksamheten
per.hyden@bfciv.se
072-250 28 92

Lars Stiernelöf
Projektledare, våldsbejakande extremism
lars.stiernelof@bfciv.se
070-651 37 70

Kajsa Ärnström
Medlingsverksamheten
kajsa.arnstrom@bfciv.se
070-885 91 96

Pressbilder

Kontakta oss

Hitta till oss