Lediga tjänster

Vikarierande samordnare till Medlingsverksamheten

Medling vid brott regleras av Lag (2002:445) om medling med anledning av brott (medlingslagen) och är en så kallad ramlag, den reglerar alltså inte hur medling eller medlingsverksamhet ska bedrivas i detalj. Medling vänder sig till gärningspersoner som är under 21 år och har begått samt erkänt ett brott. Det finns ingen åldersgräns för den som blivit utsatt för brottet. Mötet är frivilligt för båda parter.
 
Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) samordnar sedan 2008 medling enligt Lag (2002:445) om medling med anledning av brott, idag på uppdrag av 13 kommuner i länet. Vi söker nu en vikarierande samordnare för medlingsverksamheten då vår ordinarie samordnare ska vara föräldraledig.

Se annons här.

 

Vikarierande handläggare till Antidiskrimineringsverksamheten

BFC driver Antidiskrimineringsverksamheten i Värmland vilket är en förordningsstyrd verksamhet med huvudsakligt uppdrag att bedriva kurs- och seminarieverksamhet samt allmän information och rådgivning, ge avgiftsfri rådgivning och information till en enskild om hur hen kan ta till vara på sina rättigheter samt att opinionsbilda.
 
Vi söker nu en vikarierande handläggare för verksamheten då vår ordinarie handläggare ska vara föräldraledig.

Se annons här.