Diskriminerad?

Om du upplever dig diskriminerad, trakasserad eller har frågor om diskriminering
kontakta oss:

070-788 59 31
diskriminering@
bfciv.se


Telefontider:
Måndagar 13:30 – 15:00
Tisdagar 10:00 – 11:00

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än en annan person. I
diskrimineringslagen finns förbud mot   diskriminering på sju olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Förbudet gäller inom flera olika områden.

Mer information hittar du hos Diskrimineringsombudsmannen.

Frågor och kontakt

Har du några frågor om vårt opinionsbildande arbete eller om antidiskriminerings-verksamheten, kontakta Agneta Tynander:

072-250 28 92 agneta.tynander@bfciv.se

Utbildning och seminarier

Vill ditt företag/organisation veta mer om diskrimineringslagstiftningen och hur ett aktivt och förebyggande arbete kan se ut? Vill din skola ha hjälp i arbetet att ta fram eller revidera en likabehandlingsplan? Vill ni informera era medlemmar om vart de kan vända sig om de upplever sig utsatta för diskriminering?

Hör gärna av er med frågor, önskemål och bokningar av föreläsningar och utbildningar!

Håll också utkik efter om vi bjuder in till seminarium eller konferenser som berör diskriminering.
 

Referenser

"Spångbergsgymnasiet har under de senaste månaderna haft en kompetensutveckling i samarbete med  Brottsförebyggande centrum i Karlstad. Syftet har varit en ökad kunskap och insikt i normkritiskt förhållningssätt och tillämpningar i vardagen. Per Hydén från Brottsförebyggande centrum har lett arbetet och han har fördjupat våra kunskaper gällande lagstiftning kring diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vid tre tillfällen har personalen fått tillfälle att lyssna på Pers professionella framförande. Han har även på ett föredömligt och professionellt sätt fått igång diskussioner och processer som gett avtryck i vårt fortsatta arbete med likabehandlingsfrågor. Allt för en tryggare skola!"
 
Verksamhetschef Per-Arne Söderstedt
 

"Vi har anlitat Per Hydén (vid antidiskrimineringsverksamheten vid Brottsförebyggande centrum i Värmland) för sju utbildningstillfällen. Utbildningens innehåll skräddarsydde vi tillsammans. Själva utbildningen var mycket proffsigt framförd med snygg presentation och det gavs möjlighet till diskussion och att få svar på de frågor som uppkom. Vi är mycket nöjda och kan varmt rekommendera Per."

Lars Persson, avdelningschef vid produktionsavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun


”Kan varmt rekommendera att anlita Per Hydén på BFCiV. På vår temadag om ”Unga på nätet” gav Per Hydén en föreläsning om rättigheter och skyldigheter på nätet. Bra föreläsning med välanpassad information till vår målgrupp, elever i år7-9. Föreläsningen fångade elevernas uppmärksamhet och väckte många tankar och reflektioner. Bra inledning till vidare diskussion i klassrummet!”

Elevhälsan, Ilandaskolan Karlstad kommun.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet och opinionsbildning samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering.

BFC har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att bedriva verksamheten.