Tillsammans skapar vi ett tryggare Värmland!

Brottsförebyggande Centrum i Värmland arbetar med att göra Värmland tryggare.

Vi har till uppgift och målsättning att kunskapsbaserat arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Vi verkar också för att inhämta kunskaper samt att erfarenheter förs ut till myndigheter, organisationer, företag och enskilda som kan medverka till att skapa ett tryggare samhälle.

Våldsbejakande extremism

BFC-podden

Medlings-verksamheten

Antidiskriminerings-verksamheten

Vi är medlemmar i Nätverket Värmlands idéburna.

Vi har signerat Överenskommelsen Värmland.