Kansli

Beatrice Högå
Verksamhetschef
beatrice.hoga@bfciv.se
072-250 28 97

Peter Sundin
Handläggare, våldsbejakande extremism
peter.sundin@bfciv.se
072-250 06 61

Lars Stiernelöf
Projektledare, våldsbejakande extremism
lars.stiernelof@bfciv.se
070-651 37 70

 

Nine Karlsson Norman
Antidiskrimineringsverksamheten
nine.karlsson.norman@bfciv.se
072-250 28 92

Malin Hjalmarsson
malin.hjalmarsson@bfciv.se
070-885 91 96

Kajsa Ärnström (föräldraledig)
Medlingsverksamheten
kajsa.arnstrom@bfciv.se
070-885 91 96

Presidium

Hans Olsson
Ordförande
hans.olsson@kommunal.se
010-442 91 23

Pernilla Boström
Vice ordförande
pernilla.bostrom@hagfors.se
070-649 20 22
 

Hitta till oss