Samverkan

Vi menar att det är tillsammans vi skapar ett tryggare Värmland. Därför är samarbete och samverkan viktigt för oss.

BFC arbetar inom flera verksamhetsområden och vi arbetar aktivt med att omvärldsbevaka för att fånga upp vilka behov som finns i Värmland. Det kan gälla behovet av kunskap inom olika områden eller nya problem som kräver åtgärd eller förebyggande insatser.

En viktig ledstjärna för oss är att BFC ska samarbeta, komplettera eller samarbeta med redan befintlig verksamhet.

Nätverk

BFC ingår i flera nätverk i Värmland, både på lokal och regional nivå.

Se Mig - arbetar för barn i riskmiljöer.
Drogfritt Värmland - arbetar för ANDT-förebyggande insatser.