Våldsbejakande
extremism

Vi arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism.
Läs mer.
 

Medlings-
verksamheten

Vi samordnar medlingsverksamheten i Värmland. Medling är ett frivilligt möte mellan gärningsperson och brottsutsatt.
Läs mer.

Antidiskriminerings-verksamheten

Vi ger råd och stöd till enskilda samt arbetar förebyggande genom kurs- och seminarieverksamhet samt opinionsbildning.
Läs mer.